Vi yder 36 måneders garanti på udført arbejde

Garantibestemmelser for udført arbejde

AutoPartner-værksteder yder 36 måneders garanti på udført arbejde jf. nedenstående betingelser:

Omfang
Der ydes 36 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl på autoreservedele og arbejde, som opstår og anmeldes i garantiperioden.
Slid, ældre og renoverede motorer er ikke omfattet af garantien. Øvrige undtagelser af dele/services kan forekomme og skal fremgå af reparationsaftalen og faktura.
Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af kundens fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, overlast, motorsport, skødeløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler etc. og andre ydre påvirkninger.

Garantiperioden
Garantien gælder fra fakturadato fra AutoPartner-værkstedet og 36 mdr. herefter.
Ved udbedring af mangler under garantien ydes 24 måneders reklamationsret på udskiftede dele, dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Dokumentation
Ved anmodning om garantiudbedring skal skadesbeskrivelsen og fakturakopi/dokumentation fra AutoPartner-værkstedet fremvises for montering på det pågældende køretøj.
Garantisagen skal indleveres og afkræves af det AutoPartner-værksted, som har leveret ydelsen.
Det er alene det udførende AutoPartner-værksted, som hæfter for garantien.

Godtgørelse af krav
Kunden har intet krav på evt. indirekte følgeskader eller kompensation for gener, som kan være opstået pga. et defekt produkt/service.
AutoPartner-værkstedet har ret til at afgøre, om godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.

Øvrige forhold
Garantien er et tillæg og gældende ved forbrugerforhold og begrænser ikke på nogen måde de ufravigelige rettigheder, som garantimodtageren har i henhold til dansk lovgivning, herunder købeloven. Garantien er ikke gældende ved B2B.

Ikrafttræden
Garantiordningen er gældende for køb foretaget hos AutoPartner-værkstedet efter 1/1 2017 medmindre, at andet er anført.

DEL PÅ:

AutoPartner sender nyhedsbreve ca. 14 gange årligt med gode råd og tilbud.

Du kan selvfølgelig altid afmelde dig igen.

Tilmeld nyhedsbrev