Det er vigtigt at du vedligeholder bilens aircondition

Duggede ruder

Aircondition og klimaanlæg affugter også din bil, samtidig med at den køler. I vinterperioden, er luftfugtigheden høj og anlægget sørger for, at kabinen er tør og at ruderne ikke dugger. Det er derfor også vigtigt, at du også får anlægget kontrolleret om vinteren.

Bilens aircondition skal altså plejes både sommer og vinter. Ellers går det ud over holdbarhed, køleevnen og økonomien.

Effektiv justering
Effektiv justering med korrekt afmålt mængde kølemiddel sparer på bilens hestekræfter, så motoren yder mere.

Køleeffekt
Et airconditionanlæg taber ca. 8% af sin køleevne om året. Grunden er, at køleanlægget i bilen har en masse samlinger. Samlingerne er ikke hermetisk tætte, og derfor kan der forsvinde kølemiddel, og køleeffekten nedsættes. Hvis der mangler kølemiddel, risikerer du at kompressoren, der sørger for at kølemidlet cirkulerer i systemet, brænder sammen - og det kan blive dyrt.

Bakterier har gode betingelser
Friskluftfilteret skiftes normalt ved serviceeftersyn, da filtret giver gode levebetingelser for bakterier. Men bakterierne kan også sætte sig på f.eks. køleelementet. Dette kan give både en ubehagelig lugt, men kan også irritere øjne og luftveje. Det er derfor vigtigt at airconditionanlægget kontrolleres både sommer og vinter.

Er airconditionanlægget i din bil kontrolleret?
Både tab af køleevne og bakterier i køleanlægget udvikler sig langsomt. Er dine filtre snavsede eller stoppede kan de være årsag til bl.a. duggede ruder, belastning af helbredet på grund af pollen og bakterier, samt beskadigelse af ventilationsmotoren.

AutoPartner anbefaler derfor, at du får bilens aircondition tjekket. Så undgår du både ubehag i kabinen samt bakteriedannelse.

Kig ind til dit lokale AutoPartner værksted og få flere gode råd.